top of page

Den nyeste og beste teknologien

Image by Jeroen van de Water

Sammen med den beste solcelleteknologien kan vi kombinere vår batterilagringstjeneste med smart styringssystem. Dette sikrer at du kan lagre overproduksjon og optimalisere produksjon og forbruk. 

Vi kan benytte vertikale solcellepaneler i kombinasjon med grønne tak for å utnytte solen uten at det går på bekostning av takarealet. Vertikale solceller krever enda mindre vedlikehold og fjerner behovet for snømåking og rengjøring.

Premium solcelleteknologi

Vi benytter oss av premium solcelleteknologi og tilbyr skreddersydde anlegg til ditt tak. Vi vil alltid følge utviklingen og tilbyr oppgraderinger av solcelleanlegget for å få tilgang til den nyeste og beste teknologien.

Sanntids-oversikt

Sammen med den beste solcelleteknologien kan vi kombinere vår batterilagringstjeneste med smart styringssystem. Dette sikrer at du kan lagre overproduksjon og optimalisere produksjon og forbruk. 

Vi kan benytte vertikale solcellepaneler i kombinasjon med grønne tak for å utnytte solen uten at det går på bekostning av takarealet. Vertikale solceller krever enda mindre vedlikehold og fjerner behovet for snømåking og rengjøring.

Kombinasjon med batterilagring
Smarte styringssystemer

Batteri og solceller - en uslåelig kombinasjon

​Fordelene med å kombinere batterier og solkraft​​

  • Lagre solenergien og bruke den når det lønner seg mest

  • Optimalisering av produksjon og forbruk av strøm - fordel effekttoppene gjennom døgnet

  • Mulighet til å utnytte en større andel av takflaten uten å utløse konsesjonsplikt

  • En sikker forsyning av strøm, selv under strømbrudd

undraw_among_nature_p1xb_edited_edited.jpg
undraw_Building_re_xfcm.png
undraw_Login_re_4vu2_edited.jpg
undraw_Login_re_4vu2_edited.jpg
undraw_Login_re_4vu2_edited.jpg
undraw_Login_re_4vu2_edited.jpg
undraw_Login_re_4vu2_edited.jpg
undraw_Login_re_4vu2_edited.jpg

Vi tror ikke på one size fits all. Vi sørger for tilpasning av solcelle som tar hensyn til:​

  • Krav og reguleringer 

  • Enkel fremtidige utvidelse. Vi kan gjøre bygget «solklart» ved å legge opp nødvendig infrastruktur

Vi installerer solcelleanlegget  og sørger for drift og vedlikehold av ditt solcellepanel under hele avtaleperioden. 

  • Premium solcelleteknologi som innebærer enda mindre vedlikehold

Det skjer mye på solcellefronten. Vi kan bytte ut anlegget ditt slik at du alltid er sikret effektiv produksjon og sørger for at det gamle anlegget blir tatt hånd om på en forsvarlig måte. Vi tilbyr: 

  • Løsninger for avhending/resrkulering  av solcellene

  • Oppgradering av solcellene for tilgang til den mest effektive teknologien etter 10 år.

Image by Jeroen van de Water

Ta i bruk den nyeste og beste teknologien

Vi tilbyr:
Premium solcelleteknologi
Sanntids- oversikt
Kombinasjon med batterilagring
Smarte styringssystemer

Bidra til det grønne skiftet

Vi tilbyr:
Beregning av effekt på klimavtrykk
Ekstra poeng til BREEAM- sertifisering
Livsløpsløsninger for gamle solceller
Solcellepaneler fra ansvarlige produsenter 
Image by Casey Horner
bottom of page